Eco Zero

Ammoniakemissie in de pluimvee (P6.4) : “De AEA-lijst in België is weer up-to-date”

2 min lezen Gepubliceerd op 27 september 2021
AEA-wet

“Onze klanten hadden de modernste warmtewisselaars op hun pluimveebedrijf, maar juist daarom waren ze officieel in overtreding. De AEA-lijst (ammoniakemissie-arm) liep achter de feiten aan, dat gebeurt vaker omdat innovaties nog niet in wetteksten staan. Gelukkig is de wet nu weer aangepast, al hebben we er wel een paar jaar op moeten wachten.”

mattijs_michilsMattijs Michils is mede-eigenaar van agrotechnisch bedrijf Wouters-Vencotec. Samen met Victor van Wagenberg van Vencomatic Group is hij in 2018 begonnen met een poging de AEA-wet in België up-to-date te brengen. Volgens Victor was de wet verouderd: “De AEA-lijst gaat over ammoniakemissie, er staat in beschreven hoe een vleeskuikenstal gebouwd moet worden. Als je in België een dergelijke stal wilt bouwen moet je een vergunning P6.4 aanvragen, de spelregels die je dan kreeg waren echter nog gebaseerd op de oude systemen. Dat is nu gelukkig anders.”

Wat is er dan veranderd in AEA P6.4?

Mattijs legt uit: “Allereerst stond er in de oude AEA-lijst dat er maar één warmtewisselaar langs de stal mag staan, verschillende klanten hebben stallen met meer dan één wisselaar per stal. Daarnaast moest de verwarming volgens de AEA-lijst in de stal zitten, terwijl deze vaak in onze systemen in de warmtewisselaar geïntegreerd zit. En tenslotte moest je de lucht in de stal in de oude AEA-lijst via een T-stuk in de stal blazen, nu mogen we dat ook met ons Louvre-systeem, dus met behulp van gestuurde lamellen.”

Victor-van-WagenbergVictor is blij dat de klanten niet meer in overtreding zijn: “Er is nu geen ‘juridisch vacuüm’ meer. De formuleringen zijn niet meer beperkend, onze bestaande Belgische klanten zijn gerustgesteld. Het is fijn dat het nu is geregeld. In sommige regio’s werd er door de milieu-inspecteurs best streng naar gekeken, vooral daar waren de boeren ongerust.”

Hoe had je dit AEA-probleem ontdekt?

“Een klant hoorde van een ambtenaar dat zijn nieuwe warmtewisselaar niet aan de wet voldeed. Er was natuurlijk nog geen wetgeving over niet-bestaande producten. Daarom hebben we ons best gedaan om de wet aan te laten passen aan het product, dat gebeurt vaak omdat wetten de innovaties altijd volgen. Je laat als bedrijf zo zien dat je het probleem van de klant op wilt lossen, maar je lost natuurlijk voor jezelf ook toekomstige problemen op.”

Mattijs legt uit: “Wij hoeven nu niets aan te passen bij onze klanten, de producten die we al jaren hebben vallen nu beter in de stalbeschrijvingen. De verwarming mag gewoon in de wisselaar zitten, bijvoorbeeld, en ons Louvresysteem is door het wetenschappelijk team ook goedgekeurd. We zijn er 2,5 jaar mee bezig geweest, de experts hebben er naar gekeken en de minister heeft er zijn handtekening onder gezet.”

Wat hebben jullie moeten doen voor die wetswijziging?

“Victor en ik hebben in 2018 een aanvraagdossier voor een wijziging ingediend. We konden verwijzen naar de AEA nummers van Nederland, dat hielp in de onderbouwing. Je dossier landt eerst bij een administratief team van de Vlaamse administratie, die beoordeelt de volledigheid van je dossier. Vervolgens wordt je dossier beoordeeld door een wetenschappelijk team, Victor en ik werden door dit team uitgenodigd om ons dossier te verdedigen.”

“Dit team beoordeelt en maakt een rapport op, dat keert dan terug naar het administratief team die er een wettekst van maakt aan de hand van artikelpunten en vormvereisten. Dit komt dan ter ondertekening voor de minister, wat ondertussen het geval is, de publicatie in het staatsblad wordt volgende maand verwacht. Onze huidige klanten kunnen weer gerust slapen, maar ook nieuwe klanten mogen me bellen bij vragen.”

Mattijs Michils: 0032 (0) 498 97 08 63, M.Michils@vencotec.nl

Neem contact met me op

Picture of Edwin Vlems

Gepubliceerd door

Edwin Vlems
Edwin Vlems is Marketing Manager van Vencomatic Group.

Grow your business with
the lowest environmental impact

Two things everyone loves.