Blog

“Stikstofcrisis? Wij hebben de bewezen oplossing”

Geschreven door Vencomatic Group | 2-feb-2022 19:59:07

“We verlagen de uitstoot van stikstof op mijn boerderij nu gemiddeld met 90%, met pieken tot 98% als alles optimaal is. Het doel was 80% gemiddeld, daar zitten we dus ruim boven. We willen nu een onafhankelijk onderzoek laten doen, maar dat is vrij duur. De hele sector heeft er echter belang bij dat het ECO Air Care systeem op de lijst met geaccepteerde middelen komen.”

Ben Beerens is pluimveehouder, gespecialiseerd in ouderdieren van vleeskuikens. Als buurman van een natuurgebied ligt bij Ben de lat hoog op het gebied van emissies van onder andere ammoniak. Dankzij een slimme uitvinding van Vencomatic Group is hij nu in staat hier wat mee te doen. Samen met Thijs van Beers en Victor van Wagenberg van Vencomatic Group legt hij uit hoe hij het milieu verbetert. Met cijfers, maar ook met gevoel: “Als ik de stal binnenkom, voel ik dat de lucht frisser is. Dat is voor mij als boer fijn, maar ook voor de kippen.”

Hoe is de proef verlopen?

Thijs licht toe: “Technisch gezien is het afvangen van stikstof goed gegaan het afgelopen jaar, in alle seizoenen. Natuurlijk heeft de techniek nu nog wel wat aandacht nodig, maar het is de bedoeling dat we straks vrijwel alles op afstand doen. De data komen nu al 24 uur per dag binnen, vooral over het klimaat in de stal, maar ook over de emissies in de stal en voor en na de unit. Daarmee berekenen we de uitstoot, we hebben zo continu inzicht in de werkelijk optredende emissies.”

Ben vult aan: “We moeten heel transparant zijn richting onze omgeving en de overheid, ze moeten continu inzicht hebben in onze data omdat er soms nog wel wat wantrouwen is. In de 2e kamer is een motie aangenomen om het continu monitoren van stikstofemissie te stimuleren, maar daar is nog geen doorbraak in geweest. Nu wordt vooral naar techniek gekeken, er is een zogenaamde RAV-lijst met technieken die door de overheid zijn geaccepteerd om het milieu te verbeteren. Maar het is slimmer als ze kijken naar de bewijzen.”

“We moeten dus over van middelvoorschriften naar doelvoorschriften, het gaat dan niet meer om de techniek maar om de bewijzen en daar word je voor beloond of gestraft. Met het ECO Air Care systeem van Vencomatic Group kunnen we dat goed doen, je hebt ook meer vrijheid om het op jouw manier te doen, als je je doelen maar haalt.”

Waarom niet de RAV-lijst?

Victor legt uit: “Het kost veel tijd en geld om op die RAV-lijst te komen, maar volgens mij kan de politiek beter van technieken naar een systeem van doelvoorschriften gaan. De oude wetgeving stamt uit de jaren ’80 en ‘90, dat is naar de huidige maatstaven niet meer goed genoeg . Met de huidige sensortechniek is er een veel beter systeem mogelijk.”

“Doordat we het hele jaar rond continu meten, kunnen we nauwkeuriger meten dan de officiële metingen waarbij 6 keer een periode van 24 uur gemeten wordt. Door de continue metingen, leren we ook wat we moeten doen om de emissie aan te passen, of wat de oorzaak is van bijvoorbeeld hoge pieken. We kunnen dus echt een maatschappelijk probleem oplossen, nog niet perfect maar het blijkt gewoon te werken. We moeten als Vencomatic Group laten zien dat de techniek werkt, dan kunnen we het ook naar andere sectoren uitrollen.”

Hoe werkt het in praktijk?

Ben: “Elke pluimveehouder krijgt te maken met strengere normen, daar kunnen we nu goed mee omgaan. We vangen ammoniak uit de lucht, die gaat via het waswater een silo in. De mestvervanger die uit het waswater voorkomt, kun je weer op het land uitrijden of afvoeren. In potentie is het een waardevol product.”

“Wij zijn een probleem aan het oplossen voor de landbouw en de maatschappij, dus je zou zeggen ook van de politiek. Ik vraag me echter wel eens af of onze politiek wel op de oplossing zit te wachten, willen ze echt van stikstofemissie af of van de boeren? Elke euro die in innovatie van techniek wordt gestoken, blijkt 7 keer goedkoper om het stikstofprobleem aan te pakken dan het opkopen van boeren. Daar valt nog wel wat te besparen dus.”

“De woningbouw werd stilgelegd vanwege de stikstofcrisis, bij de bouw van elk huis heb je 2 kilo stikstofemissie. Om het in perspectief te plaatsen: wij hebben nu in een jaar tijd 9000 kilo stikstof uit de lucht gehaald met onze proefstal. Daar kan de politiek toch niet omheen?”