Eindejaarsbijeenkomst Dutch Poultry Centre

Op woensdag 30 november 2016 vindt op de Venco Campus de Dutch Poultry Centre eindejaarsbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt het rapport “Wereldleider in duurzame pluimveetechnologie” toegelichten en besproken.

Programma

16.30  Ontvangst

17.00  Opening door de DPC voorzitter Jan Wolleswinkel

17.05  Toelichting op het rapport door het DPC bestuurslid Ruud Duijghuizen

17.30  Discussie

18.15  Conclusies en vervolg

18.30  Informeel samenzijn / netwerkborrel

20.00  Einde bijeenkomst

Meer informatie