Licentieovereenkomst Vencomatic Group – Jansen Poultry Equipment

Jansen Poultry Equipment en Vencomatic Group kondigden vandaag aan dat ze een licentieovereenkomst aangegaan zijn voor twee systemen waar Vencomatic Group patentbescherming op heeft.  Onder de voorwaarden van de overeenkomst heeft Vencomatic Group royalty dragende patentlicenties toegekend aan Jansen Poultry Equipment. Het gaat hierbij om licenties voor de ontwikkeling, productie en verkoop van een portaal-volièresysteem en van de frameloze mestband.

Theo Hoen, CEO van de Vencomatic Group, licht toe: “Ik ben erg blij dat Jansen en Vencomatic tot deze overeenkomst gekomen zijn, want voor een innovatief bedrijf is het belangrijk dat patenten gerespecteerd worden”.