Big Data voor optimalisatie vleeskuikenketen

Nederland heeft internationaal leidende bedrijven in de pluimveevleesketen, die in staat zijn technologie en kennis voor optimalisatie van de keten te ontwikkelen. Hoewel er in Nederland in vergelijking met andere landen heel veel informatie is, wordt dit niet effectief gedeeld en gebruikt. Om meer inzicht te krijgen in de vleeskuikenketen is het project “Big Data in de vleeskuikenketen” gestart. Vencomatic Group is één van de projectpartners.

Het project is een samenwerking tussen industriële partners, een kennisinstelling, en een partner met een geïntegreerde keten. Deze laatste fungeert als proeftuin binnen het project waardoor verworven inzichten gelijk toegepast en getoetst kunnen worden. De partners zijn: GMV/FME (penvoerder), Trouw Nutrition, Marel Stork, Vencomatic Group, Pas Reform, Kuijpers Kip, en Wageningen University & Research.

De verwachting is dat transparantie wordt bereikt door uitwisseling van gegevens en een open samenwerking tussen de verschillende schakels. Optimalisatie betekent in dit project het verbeteren van diergezondheid, dierenwelzijn, milieuprestaties en economisch rendement van de keten.

Luuk van Luffelen, projectleider van Vencomatic Group: “Door samen met onze keten partners inzicht te krijgen in elkaars beschikbare informatie, wordt het mogelijk om breder te gaan. Hiermee kunnen concrete onderzoeksvragen gaan toetsen in de proeftuin van het project. Dit brengt voor alle partners extra inzichten. “

Binnen het project ligt de focus op verbetering van het economisch rendement, vanzelfsprekend binnen de randvoorwaarden van gegarandeerde voedselveiligheid en wettelijke normen. De projectpartners verwachten bovendien dat transparantie in de vleeskuikenketen leidt tot maatschappelijke (en dus financiële) waardering van bovenwettelijk verhoogd dierenwelzijn en verhoogde milieuprestaties. Voor Vencomatic Group is het belangrijk om in deze projecten deel te nemen om kennis en ervaringen te vergroten.