Vencotec in geheel België dealer van Vencomatic Group

Vanaf 1 juni 2017 zal Vencotec, de dealer zijn voor Vencomatic Group in geheel België.
De overname van De Jaeger door VSI, heeft Vencomatic Group doen besluiten om het dealerschap met De Jaeger te beëindigen en verder te gaan in België met Vencotec.

Vencotec is reeds geruime tijd dealer van de Vencomatic Group in provincie Antwerpen, Limburg en Wallonië, en neemt nu geheel België voor haar rekening.

www.vencotec.nl