Agro Supply breidt range warmtewisselaars uit

Agro Supply breidt de range van Clima+ units uit met grotere units van 27.000 en 31.000 m3/h. Al ruim 20 jaar staan de warmtewisselaars van Agro Supply bekend om de gunstige verhouding tussen elektrisch verbruik van de ventilatoren en de hoeveelheid teruggewonnen warmte/energie. Hierbij leveren de warmtewisselaars een belangrijke bijdrage aan een verbeterd stalklimaat voor alle soorten pluimvee.

Door de uitbreiding van de reeks is een optimale inpassing van Clima+ units mogelijk vanaf 13.700 m3/h tot 31.000 m3/h. Boven de 31.000 m3/h worden er 2 Clima+ units op een stal toegepast. Het is namelijk niet gewenst om zo meer dan 31.000 m3/h op één plek in de stal binnen te blazen, er ontstaan dan te veel turbulenties.

Noodzaak van meetwaaiers
“Stroomverbruik is een kritisch punt van warmtewisselaars. Wanneer er in de machine hoge tegendrukken optreden, neemt het elektrisch verbruik van de ventilatoren fors toe en komt het rendement van de gehele machine in het geding” legt Victor van Wagenberg – productmanager bij Agro Supply - uit. “Door een aerodynamisch ontwerp is bij onze standaard warmtewisselaars de drukval bij maximale capaciteit niet hoger dan 175 Pa, waardoor het gebruik van geluidsarme en energiezuinige ventilatoren nog mogelijk is. Bij hogere druk moeten ventilatoren meer toeren maken en neemt het elektraverbruik en ook de geluidsproductie stevig toe”.

Bij Agro Supply warmtewisselaars worden altijd meetwaaiers ingezet. Meetwaaiers worden aangedreven door de passerende luchtstroom, het zijn dus sensoren die vaststellen of er werkelijk een luchtstroom is en hoe groot deze is. “Alleen een signaal naar een ventilator sturen en deze op toeren regelen geeft onvoldoende garantie dat er werkelijk lucht verplaatst wordt in de gevraagde hoeveelheid. Neem bijvoorbeeld de onderdruk in de stal, de eerste periode van de vleeskuikenronde is de onderdruk 0 Pa omdat de hoofdventilatie nog uit staat en de stal alleen via de warmtewisselaar wordt geventileerd. Na het inschakelen van de hoofdventilatie kan er zo maar 20 Pa onderdruk in de stal zijn. Deze 20 Pa moet ook overwonnen worden door de afzuigventilator, de meetwaaier zorgt dat dit gecorrigeerd wordt en de beloofde capaciteit daadwerkelijk behaald wordt,” licht Victor toe.Gegarandeerde luchtstroom is belangrijk, want de warmtewisselaar is onderdeel van de minimum ventilatie. Door het gebruik van de meetwaaier kunnen we de luchtopbrengst van de warmtewisselaar garanderen. Hierin is Agro Supply uniek en bieden we de klant zekerheid.

Dieren presteren beter!
Klimaatverbetering in de stal leidt tot verbetering van het dierresultaat. De luchtkwaliteit wordt beter, lagere CO2 gehaltes en een lager vochtgehalte in de stallucht. Hiermee blijft de strooiselkwaliteit beter wat resulteert in minder voetzoolaandoeningen. In diverse onafhankelijke onderzoeken bij vleeskuikens zien we ook extra groei van 1 gram per dag of meer, en een 2 punten lagere voerconversie. Het gebruik van de Clima+ unit levert >70% besparing op in stookkosten, toch wordt de grootste winst behaald door de verbetering in dierresultaat. Ook bij vleeskuikenouderdieren, opfok en leghennen zien we verbeterde productie.

Kansen voor de wetgeving
De laatste jaren heeft de Clima+ unit erkenningen gekregen voor ammoniak- (E5.11) en fijnstofreductie (E7.6 en E7.7). De warmtewisselaar reinigt de uitgaande lucht waardoor 80% van het fijnstof achterblijft in de wisselaar. Samen met onze klanten hebben we geïnvesteerd in kostbare meettrajecten, wat heeft geresulteerd in vermeldingen op de RAV lijst. Bij een afzuigcapaciteit van minimaal 1,0 m3/h per vleeskuiken, geldt een emissiereductie van 31%. Een aantal jaren geleden was een capaciteit van 0,35 m3/h per vleeskuiken de standaard voor een warmtewisselaar. Nu zien we een tendens naar steeds hogere capaciteiten omdat de voordelen op het gebied van klimaat, energie en dierprestaties dan ook groter zijn. Door uitbreiding van de reeks Clima+ units is het mogelijk om elke klant een optimale oplossing te bieden.