Maakt u optimaal gebruik van uw warmtewisselaar?

“Het Klimaatplatform Pluimveehouderij breidt haar adviesreeks voor pluimveehouders uit met een advies over klimaatbeheersing in een vleeskuikenstal met warmtewisselaar. Steeds meer vleeskuikenbedrijven passen een warmtewisselaar toe als eerste stap van de minimum ventilatie. Om optimaal gebruik te maken van deze techniek is een juiste afstelling en instelling van de ondersteunende circulatieventilatoren of luchtinbrengsysteem belangrijk. In het advies geven de deskundigen hier uitgebreid uitleg over om daarmee een goede klimaatbeheersing in de stal te ondersteunen.”

Opvolging van deze adviezen dragen bij aan het rendement dat behaald kan worden met de warmtewisselaar. Goede inzet van warmtewisselaars resulteert in aanzienlijke besparingen op stookkosten. De Clima+ units van Agro Supply behalen besparingen op stookkosten van meer dan 70% bij een laag elektraverbruik. Echter de grootste winst wordt behaald door de verbetering in dierprestaties.

Circulatieventilatoren
Circulatieventilatoren verdelen de verse lucht in de stal. Door jarenlange ervaring in vele verschillende type stallen is Agro Supply in staat om een advies op maat te geven over hoe het klimaat in de stal verbeterd kan worden. Zo worden de circulatieventilatoren op de juiste afstand geplaatst voor een goede verdeling van de verse lucht en wordt het toerental van de circulatieventilatoren voor de verschillende omstandigheden buiten en in de stal aangepast. Ook worden de circulatieventilatoren gebruikt voor het drogen van het strooisel wat resulteert in een beter stalklimaat en lagere emissie van o.a. ammoniak. Het verbeterde stalklimaat resulteert in betere technische resultaten (o.a. en hogere daggroei en een lagere voerconversie).

Laag in energiegebruik
Clima+ units staan bekend om de gunstige verhouding tussen elektrisch verbruik van de ventilatoren en de hoeveelheid teruggewonnen warmte/energie. Stroomverbruik is een kritisch punt van warmtewisselaars. Wanneer er door toepassing van fijne voorfiltering hoge tegendrukken optreden, neemt het elektrisch verbruik van de ventilatoren fors toe en komt het rendement van de gehele machine in het geding. Bij hogere druk moeten ventilatoren meer toeren maken en neemt het elektraverbruik en ook de geluidsproductie stevig toe. Bovendien geeft het regelmatig “schoonploffen” van voorfilters steeds een ongewenste onderbreking in de ventilatie. Door een aerodynamisch ontwerp is bij de Agro Supply warmtewisselaars de drukval bij maximale capaciteit niet hoger dan 175 Pa, waardoor het gebruik van geluidsarme en energiezuinige ventilatoren nog mogelijk is.

Steeds grotere capaciteiten per dier
Een aantal jaren geleden was een capaciteit van 0,35 m³/h per vleeskuiken de standaard voor een warmtewisselaar, maar nu kiezen klanten voor 1,0 m3/h of nog meer. De tendens naar steeds hogere capaciteiten is ingezet omdat de voordelen op het gebied van klimaat, energie en dierprestaties dan groter zijn. Daarnaast moet voor de fijnstof regelgeving de unit op 1,0 m3/h per dier blijven draaien. Als units maximaal draaien verbruiken ze relatief veel elektriciteit, het is veel gunstiger om een unit op een wat lagere stand te laten draaien. Een investering in extra capaciteit biedt dan ook extra rendement. Enerzijds omdat de stal langer volledig gesloten kan blijven in een winterronde, en anderzijds omdat de verplichte 1,0 m3/h vanuit de fijnstof wetgeving geventileerd kan worden op een energiezuinige manier.

Rekenvoorbeeld
• Door de lage tegendruk in de Clima+ unit voldoen energiezuinige geluidsarme ventilatoren met een laag specifiek vermogen van de ventilator (in W/1000 m3/h)
• Indien de tegendruk toeneemt - bijvoorbeeld door voorfiltering - zijn krachtigere ventilatoren nodig, het extra verbruik bedraagt daardoor al snel 0,8 kWh per kuikenplaats per jaar
• Voor stal met 30.000 kuikens is dit 24.000 kWh. Bij € 0,12 per kWh biedt de Clima+ unit een energiekostenbesparing van € 2.880,- per jaar.