ECO Unit

De gezondheid en de productiviteit van hennen is afhankelijk van de kwaliteit van de lucht waarin ze leven. Een gezond klimaat in de stal wordt gecreëerd door het verstrekken van frisse lucht op 
dierniveau. De nieuwe ECO Unit zorgt voor volledige klimaatbeheersing onder alle weersomstan-digheden, met een minimaal energieverbruik en optimale luchtkwaliteit.

Alle weersomstandigheden
In koude weersomstandigheden werkt de ECO Unit als warmtewisselaar die warme lucht vanuit de stal gebruikt om verse lucht van buiten op te warmen. Daarnaast koelt de ECO Unit onder warme weersomstandigheden de ingaande lucht. Het principe dat hiervoor gebruikt wordt is “indirecte-verdampings-koeling”, door water te verdampen in de uitgaande luchtstroom koelt deze af, en de kou die hierbij ontstaat wordt in de ECO Unit overgedragen op de ingaande lucht. De inkomende lucht zelf wordt dus niet bevochtigd. Dit kan resulteren in een koeling tot wel 12 graden. Door deze koele lucht in de stal te verspreiden wordt de gehele stal gekoeld, wat bij hoge buitentem-peraturen extra comfort biedt voor de dieren. Tegelijkertijd vermindert de ECO Unit de uitstoot van ammoniak en fijnstof.

Voorverwarmde of voorgekoelde lucht wordt rechtstreeks in de stal gebracht en naar het dak ge-richt, waar circulatieventilatoren de lucht door de stal verspreiden. Dit zorgt voor een gelijkmati-ge temperatuur en uniform klimaat in de complete stal. Intelligente software regelt dit en zorgt vooraanzienlijke besparingen in verwarmingskosten en vermindering van emissies, zoals ammoni-ak, fijnstof en CO2-uitstoot. Naast het besparen van energie door opwarming in de winter, heeft deze nieuwe ECO-Unit ook grote voordelen in de zomer.

Reiniging
Het goed reinigen van warmtewisselaars blijft een uitdaging. Om het handmatig schoonmaken gemakkelijker te maken, kunnen alle zijpanelen van de ECO-Unit eenvoudig worden verwijderd. Daarnaast kan de ECO Unit ook worden uitgerust met een automatisch reinigingssysteem. Het stof dat achterblijft in de ECO Unit wordt middels een ingebouwde wasinstallatie afgevoerd, hierdoor blijft de unit schoon en de warmteterugwinning optimaal. Het condenswater dat ontstaat in de ECO Unit wordt voor het wassen opgeslagen en hergebruikt, waardoor het waterverbruik tot een minimum beperkt is.

De ECO Unit is een ideale klimaatoplossing die een gezonde omgeving voor de dieren biedt. Een perfect klimaat, de hele dag door en het hele jaar door, is gemakkelijk te realiseren!