Met het Clima+ ontwerp kunt u het klimaat in uw stal volledig regelen, zonder hoge stookkosten. Via beluchtingsbuizen brengt de Clima+ 1000 warmtewisselaar frisse, voorverwarmde lucht op dierniveau. Dit resulteert direct in een verbeterd welzijn van het dier. De voorverwarmde lucht wordt direct verdeeld onder het dier en op de mestband. Dit zorgt voor:

  • optimalisering van mestdroging;
  • lagere ammoniakemissie door het verlagen van de vochtigheidsgraad;
  • vermindering van CO²-uitstoot;
  •  verlaging van energieverbruik, wat resulteert in reductie in stookkosten;
  • gezonde dieren.

De Clima+ 1000 warmtewisselaar brengt de warmte van de warme lucht uit de stal over op de frisse lucht van buiten. Dankzij de tegenstroom van de luchtstromen wordt een fantastisch thermisch rendement van 80% gehaald. Dit systeem wordt geregeld door intelligente software; deze technologie is ontwikkeld op basis van een grondige kennis van klimaatbeheersing in pluimveestallen. Met het Clima+ concept creëert u een perfect en constant klimaat in de stal, wat resulteert in optimale prestaties van het dier.


 

Naverwarmingsunit
 

Het Clima+ concept kan worden uitgebreid met een verwarmingsblok voor een nog beter resultaat in koudere perioden. Verwarmde lucht uit de warmtewisselaar wordt op de gewenste temperatuur gebracht in het geïntegreerde verwarmingsblok voordat deze lucht in de stal wordt geblazen. Hierdoor kunt u de temperatuur in de stal regelen en de prestaties van uw dieren verbeteren. Met dit concept kunt u de Clima+ 1000 het hele jaar gebruiken. Voor opfokstallen betekent dit ook dat extra kachels in de stal niet langer nodig zijn, waardoor de energiekosten worden verlaagd.