Het Louvre-systeem is onderdeel van het Clima⁺ 200 design. De voorverwarmde lucht uit de warmtewisselaar wordt direct in de opfokstal gebracht door een Louvre-kast. Deze warme lucht wordt in de richting van het dak geblazen, waar deze wordt opgevangen in de vangplaat. Van daar verspreiden circulatieventilatoren de lucht door de hele stal. Dit zorgt voor een homogene temperatuurverdeling en een gelijkmatig klimaat in de hele stal.