Onze klimaatspecialisten bieden u oplossingen voor een constant en optimaal klimaat in de vleeskuikenstal tijdens
de gehele groeiperiode van het vleeskuiken. Door gebruik te maken van de warmte uitwisselingssystemen
van Agro Supply worden de kosten van een effectieve klimaatbeheersing geminimaliseerd.