data management

Inteligentne rolnictwo: "Z Meggsiusem robię następny krok w inteligentnej hodowli drobiu"

Jako hodowca kur niosek, Jos Nelissen zawsze maksymalnie wykorzystywał wiedzę naukową, badania i gromadzenie danych. Nic więc dziwnego, że jako pierwszy w...