Bolegg Starter

Bolegg Starter: ervaringen uit de praktijk

3 min lezen Gepubliceerd op 9 januari 2024

"De Bolegg Starter is een combinatie van een rijenvolière en een open opfoksysteem. Ik zie dat de kippen in de Bolegg Starter volière goed door het hele systeem en de stal bewegen. In een opfokvolière krijgen de kuikens meerdere niveaus als de deuren open gaan, op een leeftijd van ongeveer vier weken. In de Bolegg Starter hebben de kuikens, vergeleken met de andere volières, eerder meerdere niveaus door het plateau in het systeem. Dat geeft een goede start bij de legpluimveehouder", zegt Wilbert van den Heuvel, technisch specialist opfok en legpluimvee bij Verbeek broederij en opfok. 
Bolegg Starter_praktijkervaringen (1)

De specialist stelt dat een legkuiken moet leren zoeken naar voer en water. "We starten op alle niveaus met water, in drinknippels met lekschaaltjes. Het voer wordt op twee vaste niveaus aangeboden. Water en voer kunnen op dezelfde laag, maar door het variabel niveau kun je die uit elkaar trekken. Je kunt dus al vroeg starten met de training van de kuikens zodat ze meerdere niveaus leren gebruiken", legt Wilbert uit.

Voor de opfokbegeleider van de familie de Bresser is dit het eerste opfokbedrijf met de Bolegg Starter. "Gezien de regelgeving dat leef plateaus boven de scharrelruime in 2030 niet meer meegeteld mogen worden, is dit een goed systeem om de beschikbare ruimte efficiënt te benutten. De Bolegg Starter is overzichtelijk. Door de opstelling van de rijen en de bezetting, is het koppel goed te beoordelen.""Positief verrast door de Bolegg Starter volière"

Wilbert van den Heuvel

Opfokbegeleider

Verbeek

Enten in opfoksystemen

Voor de ent- en vangploeg heeft elk opfoksysteem uitdagingen. "Het allerbelangrijkste is dat de kuikens goed geënt worden. De Bolegg Starter werkt prettig met enten. Het systeem wordt voor het enten of laden gesloten, hierdoor kunnen we de kippen gemakkelijker pakken. Het plateau ligt dan weer op de bodem. Het is een diep en hoog systeem waardoor een persoon nodig is voor het aangeven van de kip. Diegene zit of staat in het systeem zodat die rustig de kip kan pakken. Twee personen staan in het gangpad en geven de kippen de gewenste vaccinaties of oogdruppel", legt John Oostvogels van ent- en vangservice Oostvogels uit. Hij is ervan overtuigd dat zijn bedrijf in de toekomst meer met de Bolegg Starter zal werken vanwege de veranderde wetgeving.
Bolegg Starter_praktijkervaringen (2)
"De Bolegg Starter combineert de voordelen van een volière en een open opfoksysteem. De kippen hebben in de volière meer ruimte, meerdere niveaus en de stalruimte wordt optimaal benut. Dit is volgens mij het systeem van de toekomst", besluit John.

"Fijn werken met en in de Bolegg Starter"

John Oostvogels

Ent- en vangservice Oostvogels

Ervaring legpluimveehouder

"Bij de opzet van het koppel gingen de kippen goed omhoog en verdeelden zich goed over de hele stal en in het systeem",  zegt legpluimveehouder Jonas Lechler uit Dülmen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. In een stal houdt hij 14.990 Novogen Brown Light leghennen in een volièresysteem. Hij is tevreden over zijn koppel kippen dat opgefokt is dor de familie de Bresser in de Bolegg Starter volière. "De eerste avond zaten er maximaal 100 kippen op de grond. Die hebben we in het systeem gezet en na drie dagen zaten de kippen voor het slapen gaan allemaal in de volière. We hebben het bedrijf van familie de Bresser helaas niet kunnen bezoeken vanwege de vogelgriep, anders hadden we de Bolegg Starter graag gezien. Via de adviseur van Verbeek hebben we regelmatig foto's ontvangen. Dat gaf ook al een mooi beeld."

De kippen vonden in de legstal, voor hen een nieuwe omgeving, goed de water- en voerlijnen. "We hebben geen opdrogers gehad. Je kunt merken dat de kippen gewend waren meerdere niveaus te nemen. Ze konden het water en voer goed vinden."
Bolegg Starter_praktijkervaringen (3)
Het aantal buitennesteieren was laag. "We hadden maximaal 1,5% buitennesteieren. Ik denk dat het feit hoe eerder je iets aanleert hoe beter het is, ook bij kippen geldt. We hebben ervaren dat de hennen in de opfok goed getraind zijn."

"Tevreden over opfok op Bolegg Starter volière"

Jonas Lechler

Legpluimveehouder

Gepubliceerd door

Marketing Department

Grow your business with
the lowest environmental impact

Two things everyone loves.