Privacy Verklaring

Vencomatic Group B.V. waardeert het zeer dat u haar site bezoekt en interesse toont in haar bedrijf en producten. Vencomatic vindt uw privacy belangrijk.

Indien u via de site persoonsgegevens achterlaat, dan zullen we deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor u dat gedaan heeft en voor de duur die daarvoor nodig is. Daarna zullen ze worden vernietigd.

Indien u de gegevens achterlaat om informatie of een antwoord op een vraag te ontvangen, dan zullen we de gegevens alleen daarvoor gebruiken. Het kan zijn dat we de gegevens doorsturen naar een dealer in uw land indien dat nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens achterlaat. We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming echter niet ter beschikking stellen aan niet aan ons dealernetwerk verbonden derden.

Indien u geen toestemming geeft om de persoonsgegevens te verwerken, dan kunnen wij het doel waarvoor we ze nodig hebben, niet uitvoeren. Door ons een e-mail te sturen, kunt u te allen tijde uw gegevens laten verwijderen.

Wij analyseren het zoekgedrag van derden op onze website om te onderzoeken hoe we bezoekers beter tot dienst kunnen zijn en maken daarbij gebruik van Google Analytics. Alleen voor dat doel en om te garanderen dat we onze bezoekers ook daadwerkelijk tot dienst kunnen zijn, wordt bij een bezoek aan onze website bepaalde informatie opgeslagen op onze servers, zoals het IP-adres, datum en tijd van uw bezoek. We slaan echter niet automatisch uw persoonlijk e-mailadres op.

Voor vragen, suggesties of een klacht, kunt u een e-mail sturen naar info@vencomaticgroup.nl of zich wenden tot de Autoriteit die daarover in uw land gaat, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.