Warmtewisselaar

ECO Air Care zorgt voor stikstofreductie

3 min lezen Gepubliceerd op 28 juli 2022

De gezondheid en productiviteit van kippen hangt in de eerste plaats af van de kwaliteit van de lucht waarin zij leven. Maar alleen met een perfect klimaat voor de dieren zijn we er niet. Pluimveehouders moeten ook aan milieueisen voldoen, zoals emissie van ammoniak en fijnstof. Thijs van Beers, onderzoeker binnen de Vencomatic Group, draagt al enkele jaren bij aan de ontwikkelingen van klimaatsystemen en laat zien dat de oplossing voor stikstofreductie voor handen is.

Thijs: “Onze klimaatunit is in eerste instantie ontwikkeld om een goed klimaat voor de dieren te realiseren. Het werkt als een warmtewisselaar en wisselt de warme lucht in de stal uit met verse lucht van buiten. Naast houden van gezonde dieren kun je met deze warmtewisselaar ook je energieverbruik minimaliseren. De warmtewisselaar is door de jaren heen verder ontwikkeld naar een multifunctionele klimaatconditioneringsunit (ECO Unit). Zo hebben we een automatisch spoelsysteem toegevoegd waarmee de lucht ook gekoeld kan worden. Met de ECO Units zorgen we jaarrond voor 100% van de ventilatie, waarbij alle lucht geconditioneerd de stal in komt. Zo wordt het in de winter niet te koud en in de zomer niet te warm en creëren we een perfect en constant klimaat in de stal zodat de kippen goed kunnen presteren.”

ECO Air Care
De laatste ontwikkeling binnen de Vencomatic Group is het ECO Air Care concept, waarbij een klimaatunit gerealiseerd is waarmee tot 95% van de ammoniak (en dus stikstof) afgevangen kan worden uit de stallucht. Het eerste ECO Air Care systeem is nu een jaar lang getest op het bedrijf Greenfarm; het vleeskuikenmoederbedrijf van Familie Beerens. En de resultaten zijn veelbelovend. De uitstoot van stikstof is met gemiddeld 90 procent afgenomen. Dat betekent dat per jaar 7.000kg stikstof per stal afgevangen kan worden, goed om de bouw van 2,500 nieuwe woningen te compenseren!

Thijs licht toe: “Na de doorontwikkeling van de klimaatunit zijn we verder gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om in deze unit ook emissies te reduceren. Het unieke aan de ECO Air Care is dat de stikstofuitstoot afgevangen wordt in een gesloten klimaatsysteem. Door het uitgekiende gebruik van een warmtewisselaar wordt enerzijds gezorgd voor een optimaal klimaat anderzijds wordt de uitgaande vervuilde luchtstroom uit de stal gezuiverd van ammoniak, fijnstof en geur. De vervuilde lucht wordt gekoeld met aangezuurd water en dat zorgt er voor dat de ammoniak wordt afgevangen.”

Testen en meten
De prestaties van de ECO Air Care zijn continue gemonitord door ammoniakmetingen aan alle uitgaande luchtstromen van de stal. Speciale sensoren zijn bij de stal geïnstalleerd en leverden 24/7 data op. Naast metingen in de stallucht, worden ook continue metingen aan het waswater uitgevoerd. Wat blijkt; de hoeveelheid stikstofreductie die gemeten is in de stallucht, vindt men terug in het waswater op basis van een geleidbaarheidsmeting. Deze geleidbaarheidsmeting, als indicatie voor de hoeveelheid afgevangen stikstof, is op verschillende momenten extern gevalideerd door afname van watermonsters en analyse in een laboratorium. Daarnaast wordt het zuurverbruik van de installatie elk uur opgeslagen, het verbruik van zuur geeft ook een indicatie van de ammoniakreductie in de ECO Air Care. Door het uitvoeren van metingen aan de stallucht, het waswater en het zuurverbruik, is gebleken dat de stikstofbalans van de ECO Air Care stal gecontroleerd kan worden en gesloten is.

Thijs: “ De data komen 24 uur per dag binnen door de sensoren, data over het klimaat in de stal, maar ook over de emissies in de stal en voor en na de unit. De gehele productieperiode hebben we gemeten, in alle seizoenen en bij verschillende dierleeftijden; van 20-60 weken. Daarnaast waren we wekelijks op locatie te vinden om de techniek te controleren, optimaliseren van instellingen en het waswater te analyseren. Ook halen we data uit de klimaatcomputers en de computer van de wasinstallatie; in totaal zo’n 100 logparameters die elke 5 minuten worden opgeslagen. Daarmee berekenen we de uitstoot, we hebben zo continu inzicht in de werkelijk optredende emissies. De afgevangen ammoniak wordt in het systeem omgezet naar een vloeibare kunstmestvervanger, deze kan op landbouwgrond uitgereden worden wat bijdraagt aan circulaire landbouw. ”

Gepubliceerd door

Lonneke Lepelaars
Regional Manager Marketing

Grow your business with
the lowest environmental impact

Two things everyone loves.