Opfok Leghennen

Opfok van leghennen: wat is er nodig om kwaliteit te garanderen?

3 min lezen Gepubliceerd op 9 december 2022
Opfok van leghennen

Bij de opfok van leghennen is naast een goede kwaliteit van het één dag kuiken, het juiste voer, vakmanschap en het gekozen huisvestingssysteem van belang. Vencomatic Group systemen zorgen voor een goede basis om het natuurlijke gedrag van de hennetjes te waarborgen.

Alex Welbergen is Poultry Specialist bij de Vencomatic Group, hij begeleidt klanten regelmatig bij de opfok van leghennen. Hieronder bespreekt hij zes manieren om de kwaliteit van de opfok van leghennen te garanderen.

Wil je dat we contact hierover opnemen?

Vakmensen

De belangrijkste factor bij de opfok van leghennen zijn vakmensen. Ze dienen kennis van kuikens en hennen te hebben en adequate beslissingen te durven op het geen wat wordt waargenomen in de stal. De relatie tussen de leverancier van de kuikens en klant is belangrijk, de juiste uitwisseling van informatie is cruciaal om je koppel goed op te starten. Zeker bij communicatie op afstand moet je elkaar goed begrijpen, soms wordt het anders geïnterpreteerd door taalverschillen of cultuurverschillen.

Klimaat
Een goed functionerend klimaatsysteem is belangrijk, om het kuiken in de meest optimale omgeving groot te brengen. Als de temperatuur niet goed is of de verse lucht niet goed verdeelt, dan heeft dat nadelige gevolgen voor het dierverkeer en verdeling. Hennen die zich door de gehele stal kunnen bewegen, gaan op zoek naar comfortabele plekken, wanneer het klimaat niet homogeen is krijg je een onjuiste verdeling van je dieren, waardoor de ontwikkeling en de gezondheid van de hen in gedrang kan komen. Het is dus van belang het klimaat gedurende de gehele ronde in de gaten te houden. Elke leeftijd van de hen heeft een andere behoefte en daarnaast hebben de veranderende weersomstandigheden buiten ook effect op het binnenklimaat.

Van opfoksysteem naar productie


Bij het kiezen van een opfoksysteem is een goede aansluiting op de vervolgfase in de productiestal belangrijk. Als ze in een ‘driedimensionaal’ systeem zijn opgefokt, dan is dit veelal een juiste aansluiting tot de beschikbare systemen in de productiestal. Onze opfoksystemen sluiten goed aan op elk beschikbaar productie systeem. In deze systemen bereiden we de kuikens optimaal voor op de productie periode. We leren ze springen, het zoeken naar voer en water op verschillende niveaus en het slapen op een zitstok. Wanneer de hennen overgeplaatst worden naar een volière stal zijn ze hier al mee bekend. Ze hoeven dan enkel te wennen aan hun nieuwe omgeving en kunnen zich dan in alle rust voorbereiden op het leggen van het eerste ei.

Management


In de opfok is het gevoerde management van groot belang. Dit management gaat vaak in samenspraak met andere betrokken partijen, zoals de productie pluimveehouder, kuikenleverancier, veearts en Vencomatic Group als het een systeem van ons betreft en we uitgenodigd zijn voor deze begeleiding. Vencomatic Group heeft 35 jaar ervaring met deze systemen, dus we kunnen de pluimveehouder op de juiste manier ondersteunen bij de opstart van het nieuwe systeem. Vragen wat betreft de juiste manier van het gebruik van het systeem, zoals wanneer het systeem te openen of plateaus oplieren. Maar ook betreft voertijden en hoe te vaccineren, zijn onderdeel van de begeleiding.

In gezamenlijkheid wordt besproken welke strategie zal worden toegepast. Goede communicatie en helder uitspreken van verwachtingen zijn hierin cruciaal. Onze begeleiding kan zowel remote als lokaal worden gerealiseerd.

  1. Voer, water en licht

Voer en drinkwater dienen goed van kwaliteit en eenvoudig bereikbaar te zijn. Het tijdig reinigen en spoelen van het drinkwatersysteem is in de beginfase van groot belang. Voer wordt in verschillende structuren aangeboden, maar dient in eerste instantie altijd smakelijk en goed opneembaar te zijn voor het kuiken. Voor het juiste gedrag dient dit water en voer op verschillende niveaus te worden aangeboden vanaf een bepaald leeftijd.

Het lichtprogramma is ook erg belangrijk: het juiste type verlichting, de juiste lichtintensiteit. Maar ook de juiste dimprogramma’s. Het doel is dat aan het eind van het dimprogramma, alle kuikens in het systeem slapen en bij voorkeur zo hoog mogelijk.

Het lichtprogramma in de opfok is vaak optimaal ingericht. Het is van belang dat dit zo goed mogelijk wordt overgenomen in de productiestal. We adviseren dat wanneer mogelijk de pluimveehouder vanuit de productiestal een bezoek gaat brengen bij de opfokstal. Zodat het gevoerde management duidelijk is en een beeld van de toekomstige koppel gevormd kan worden. Dit geldt voor zowel familiebedrijven als integraties. De grotere integraties investeren op voorhand ook in opfoksystemen. Dan is een optimale start gewaarborgd.

Diergezondheid


Tenslotte nog een laatste factor: de preventie van ziektes. Een opfok hen ondergaat een uitgebreid vaccinatieprogramma. Dit programma is per land verschillend. Door dit vaccinatieprogramma maken de hennen antistoffen aan, waardoor ze in de toekomst beter beschermd zijn tegen ziektes. De monitoring en wellicht wat extra ondersteuning zijn dan belangrijk. Doel is om een robuuste en fitte hen af te leveren, die in zo’n goed mogelijke gezondheid een lang leven met een goede productie kan realiseren. Naast dit vaccinatie programma, zijn natuurlijk algehele hygiëne en de bovengenoemde aspecten van belang om te komen tot een gezonde hen.

Als men de 6 bovengenoemde aspecten goed beheerst, kunnen we garanderen dat aan het einde van de opfok de hennen zich hebben ontwikkeld tot een kwalitatief goede leghennen. Klaar voor de topsport die ze gaan leveren in de productiestal.

Picture of Susanne Vonk

Gepubliceerd door

Susanne Vonk
Knowledge Manager

Laat uw bedrijf groeien met
de laagste milieu-impact

Twee dingen waar iedereen van houdt.