Eco Air Care

De oplossing ligt voor het oprapen!

2 min lezen Gepubliceerd op 13 september 2022

De wettelijke erkenning van emissiearme stallen

Sinds midden jaren ’90 is het goedkeuren van emissiearme stalsystemen altijd de verantwoordelijkheid geweest van de overheid. Een overheidscommissie toetst in een verplicht onderzoek of de juiste wettelijke testprotocollen gevolgd zijn en besluit vervolgens om een systeem al dan niet in de regelgeving (de RAV lijst) op te nemen en met welke emissie factor. Door de commissie worden vervolgens technische eisen en gebruikseisen gesteld waaraan voldaan moet worden. Het proces van keuring van een nieuw stalsysteem kost erg veel geld en doorlooptijd, waardoor er de laatste tijd nauwelijks nieuwe emissiearme systemen beschikbaar komen.

Door de recente uitspraak van de Raad van State m.b.t. 3 stikstofvergunningen voor Utrechtse melkveehouders, wordt nu aangegeven dat voldoen aan deze eisen niet automatisch betekent dat de verwachte stikstofuitstoot wordt behaald. 

Te goeder trouw hebben nagenoeg alle veehouders in Nederland geïnvesteerd in deze, op de RAV lijst staande systemen, in de veronderstelling dat hiermee hun stal ook werkelijk emissiearm zou zijn. Wij, als fabrikant van emissiearme systemen voor de pluimveehouderij, hebben ook veel van dit soort systemen verkocht. Uit de RvS uitspraak blijkt nu dat de rechter aan het RAV systeem twijfelt, tenminste voor de in de uitspraak vermelde RAV systemen.

 Emissie 24/7 meten, geen enkele twijfel meer!

In plaats van de conclusie te trekken dat techniek niet werkt, zou de conclusie moeten zijn dat het wettelijke systeem van de RAV lijst op onderdelen faalt en vernieuwing na al die jaren (ruim 30) hoognodig is. We zitten nu met een collectief probleem: veehouders willen helemaal niet te veel ammoniak uitstoten en wij en andere fabrikanten willen systemen leveren die ook het beoogde milieu resultaat garanderen. Door stallen met sensoren uit te voeren is 24/7 inzicht in werkelijk optredende emissies en/of de emissiereductie mogelijk, en wordt dit alles geborgd en transparant. Hierdoor hoeft er geen enkele twijfel te bestaan over de uitstoot van stikstof. De ingewikkelde taak van de overheidscommissie kan veel eenvoudiger worden en nieuwe systemen kunnen sneller beschikbaar komen. Dit werd zo’n 2 jaar geleden ook al aangekaart in het rapport dat is opgesteld door een door de overheid ingestelde adviescommissie. Echter, deze manier van meten wordt tot op de dag van vandaag niet toegestaan, en blijft dus buiten de huidige wettelijk toegestane mogelijkheden vallen.

 De techniek staat klaar

Ondernemers staan niet stil. Ook wij zijn altijd doorgegaan met innoveren en brengen nieuwe technieken naar deze markt waardoor we in staat zijn om pluimveestallen emissiearm te laten functioneren.Picture Based Square posts -VCMG (4)Met het innovatieve luchtbehandeling systeem: ECO Air Care kan zelfs 90% emissie reductie behaald worden, veel meer dat de benodigde 50%.  Dit zien we reeds in een stal met 18.500 vleeskuiken ouderdieren (de vaders en moeder van de vleeskuikens) waar we al geruime tijd 7.000 kg stikstof per jaar reduceren. Stel je voor 7.000kg stikstof verminderen is voldoende om duizenden woningen te bouwen (bij bouw van één woning komt circa 2,7 kg stikstof vrij). Een belangrijk bijkomend voordeel bij het gebruik van het ECO Air Care systeem is dat het afgevangen stikstof een waardevol product is: kunstmest. Een essentieel onderdeel in de landbouw waar de komende tijd een enorm te kort aan zal zijn. Sinds kort is de kunstmestproductie in de EU zelfs met 70% verminderd, omdat het conventionele productieproces vanwege de hoge energiekosten simpelweg niet rendabel meer is.

De overheid heeft dus zelf de belangrijkste sleutels in handen om mogelijke oplossingen van deze stikstofcrisis de ruimte te bieden door procedures te versnellen en o.a. het werken met sensoren wettelijk te accepteren. De technieken staan klaar, of het nu gaat om emissiereducties of om circulaire landbouwoplossingen! Nu de overheid nog…

 

Gepubliceerd door

Astrid Jacobs

Grow your business with
the lowest environmental impact

Two things everyone loves.