Agro Supply

Wilcox Farms: duurzaam succesverhaal met de ECO Unit voor leghennen

2 min lezen Gepubliceerd op 18 juli 2023

USA - Optimalisatie van voerverbruik en eieropbrengst. De ECO Unit biedt een oplossing die de omstandigheden in de stal optimaliseert, met name de temperatuur en de luchtkwaliteit. Door een ideaal binnenklimaat voor legkippen te handhaven, maximaliseert de ECO Unit de voerefficiëntie en verbetert tegelijkertijd de eierproductie en -kwaliteit. Mike Lee, van Wilcox Farms, bevestigt deze voordelen door te zeggen: "Als we vergelijkbare koppels op onze andere locaties vergelijken die geen ECO Unit hebben, is het verschil in voerverbruik ongeveer 454 gram/100 dieren, per dag wat aanzienlijk is."

 

Verbetering van het milieu

Afgezien van de economische voordelen heeft Wilcox Farms na de installatie van de ECO Unit ook aanzienlijke milieuverbeteringen gezien. Het bedrijf ligt in de buurt van woonwijken en commerciële gebieden en heeft geen klachten ontvangen over stank of andere problemen die typisch geassocieerd worden met ei producerende boerderijen. Deze positieve verandering wordt toegeschreven aan de verbeterde milieuomstandigheden die worden gecreëerd door de ECO Unit, zoals Mike Lee bevestigt: "We hebben verbeterde milieuomstandigheden ervaren op de boerderijen die gebruik maken van de ECO Units."

 

De Vencomatic ECO Unit: een game-changer in de pluimveehouderij

De ECO Unit is ontworpen om de klimaatomstandigheden in de pluimveestallen te optimaliseren en leidt tot minder voerverbruik en een hogere ei-opbrengst voor leghennen, wat een revolutie betekent in de pluimvee-industrie. Door gebruik te maken van een warmtewisselaar om uitgestoten lucht te recyclen en binnenkomende verse lucht op te warmen, behoudt de ECO Unit bijna alle warmte in de stal terwijl de lucht wordt ververst. Dit resulteert in aanzienlijke besparingen op het voerverbruik, waarbij studies een gemiddelde besparing van 4,5 gram voer per hen per dag hebben aangetoond.

Beter door ontwerp

De ECO Unit onderscheidt zich van andere commerciële warmtewisselaars door zijn superieure thermische efficiëntie. De unit is voorzien van een tegenstroomwarmtewisselaar en optimaliseert het oppervlak om de warmteterugwinning uit de uitgaande lucht te maximaliseren. Deze ontwerpkenmerken dragen bij aan een betere luchtkwaliteit, een beter milieu en een lager voerverbruik.

Extra voordelen en eenvoudig onderhoud

Wilcox Farms heeft niet alleen de vruchten geplukt van het lagere voerverbruik, maar heeft ook andere voordelen ondervonden van de ECO Unit. Deze omvatten verbeterd welzijn van de hennen, betere werkomstandigheden voor boeren en managers, met mogelijkheden voor bewaking en beheer op afstand. De zelfonderhoud routines van de ECO Unit, zoals zelfreiniging, zorgen voor een probleemloze werking en de toegewijde klantenondersteuning van Vencomatic versterkt de betrouwbaarheid.

Conclusie

Het succesverhaal van Wilcox Farms met de Agro Supply ECO Unit is een bewijs van de positieve impact die duurzame landbouwpraktijken kunnen hebben op zowel het milieu als de winstgevendheid van het bedrijf. Door te investeren in innovatieve oplossingen zoals de ECO Unit, blijft Wilcox Farms prioriteit geven aan dierenwelzijn, verminderen ze hun ecologische voetafdruk en plukken ze economische vruchten. Vencomatic Group's toewijding aan het ontwikkelen van efficiënte en duurzame oplossingen sluit perfect aan bij Wilcox Farms' ethos, waardoor hun partnerschap een perfecte match is voor een groenere en meer welvarende toekomst in de pluimvee-industrie.

 

 

Gepubliceerd door

Vencomatic Group