Bolegg Starter

Trainen van leghennen: de belangrijkste criteria

3 min lezen Gepubliceerd op 4 januari 2024

"Als opfokker moeten wij de hennen goed voorbereiden op een goede legperiode. De Bolegg Starter is hiervoor een perfect opfoksysteem waarin we de hennen goed kunnen trainen zodat ze alle niveaus gebruiken”, zegt Carly de Bresser. 

Samen met haar ouders houdt Carly de Bresser 45.000 biologische opfokhennen in twee stallen in het Brabantse Best. “We hebben nu de derde ronde opfokhennen. Het trainen van de hennen verloopt prima. We verhogen geleidelijk de oplierbare plateaus om de hennen te stimuleren de verschillende niveaus te gebruiken. De hennen kunnen overal goed wegkomen, ook onder het systeem”, zegt Carly. 

Emissiereductie

Vanaf 2030 mogen volgens Europese regelgeving bij biologische opfok leefniveaus waaronder geen mestband zit, niet meer meegeteld worden als leefoppervlakte voor de dieren. “Met de Bolegg Starter kunnen we nog steeds 45.000 opfokhennen houden”, legt Carly uit. Milieutechnisch is een volière, waaronder de Bolegg Starter valt, interessanter vanwege lagere uitstoot. De Bresser voldoet nu aan de Brabantse eisen voor emissiereductie.   

Intern plateu

De Bolegg Starter is een rijensysteem met een intern oplierplateau, heeft twee in plaats van drie leeflagen en een open ruimte onder de volière. Via het interne plateau hebben de kippen meer leefruimte en leren ze hoogteverschillen nemen. 
“Biologische opfokhennen moeten naar buiten dus een traditionele volière die op de grond staat, was niet mogelijk. Bij ons kunnen de hennen onder de volière door naar de overdekte uitloop en dan naar buiten”, legt Carly uit. 
VMG_Bolegg Starter_de Bresser (2)

Trainen

Carly: “Mijn grootste angst was het moeilijker trainen van de hennen in een volière. Maar dat gaat goed. Vanaf jonge leeftijd kun je al starten met het trainen.” De Bresser start bij de opzet met de kuikens in het systeem, ongeveer 360 kuikens per sectie. Op twee stroken kuikenpapier, een op het plateau dat dan op de bodem ligt en een op de bodem achter de voergoot, komt startvoer. Het plateau, dat de helft van het bodemoppervlakte beslaat, ligt dan op de bodem van de volière. Na twee weken start het trainen. “In een of twee secties halen we het papier eruit en kijken hoe het gaat; of de kuikentjes niet met de hakjes in de mazen van het plateau vastraken bijvoorbeeld. Als dat goed gaat, volgt een tweede sectie en daarna halen we aan een kant het papier eruit. Gaat het goed, dan gaat het plateau omhoog. De kuikens krijgen meer leefruimte omdat ze onder het plateau kunnen en leren de meerdere niveaus te gebruiken”, legt Carly uit.

Observeren

Het belangrijkst is volgens Carly, goed kijken hoe de kuikens reageren en besluiten wat je dan kunt doen. Er zijn bijvoorbeeld rasverschillen in grootte van de pootjes maar ook in aanleren van gedrag. Witte hennen leren sneller dan bruine”, zegt Carly. 

Met het oplierbare geïntegreerde plateau worden de hennen gestimuleerd om het hele systeem te gebruiken. Carly: “Voer op verschillende niveaus stimuleert de kippen om in het systeem te springen. We verhogen de plateaus in stapjes, meestal een keer per week. Als de hennen het hele systeem gebruiken, leren we de hennen ook water te drinken vanaf de zitstok.” Vader Cor vult aan: “Ik weet als voormalig leghenhouder hoe belangrijk het is dat de kuikens goed getraind zijn om optimaal te kunnen presteren in de legstal.” 

We kijken naar de ontwikkeling en het gedrag van de hennen en passen niveaus aan

Loslaten

Rond de vierde week zetten ze in een afdeling de deurtjes van het systeem open, klappen de zitstokken uit en bevestigen de trapjes aan de volière zodat de hennen de hele stal kunnen gebruiken. “Ook dan kijken we hoe het gaat en als het goed gaat volgt de rest.” 

De avond voor het laden, sluiten ze de hennen op, klappen de springstokken in, hangen de trapjes aan het systeem en schuiven de mest uit het gangpad. De Bresser heeft ervaren dat de mest onder het systeem uitkrijgen de grootste uitdaging is. Na mest verwijderen spuit de schoonmaakploeg de volière schoon waarna het ontsmetten volgt en de stal klaar is voor de volgende ronde.  

Carly de Bresser: “Het is gewoon prachtig hoe die kuikens en opgroeiende hennen door de Bolegg Starter bewegen. Daar genieten we van en het is een basis voor goede resultaten bij de legpluimveehouder.”

Gepubliceerd door

Marketing Department

Grow your business with
the lowest environmental impact

Two things everyone loves.