Meggsius, de drijvende kracht achter precisiepluimveehouderij

We bevinden ons in de unieke positie dat we oplossingen hebben voor de hele 'Egg Way'. Dit stelt ons in staat om data te koppelen aan elk onderdeel van het proces. Onze klanten verschaffen daardoor inzichten, waarmee ze sneller beslissingen nemen en het in één keer goed doen!

Neem contact op over Meggsius

Hoe kunnen nieuwe data gestuurde technologieën helpen?

Het leveren van hoge kwaliteit eieren maakt of breekt het succes van een pluimveebedrijf. Tegenwoordig is het verzamelen van gegevens en het verbeteren van efficiëntie, op basis van deze gegevensinzichten, onmiskenbaar van elke bedrijfstak. Het verbeteren van de efficiëntie kan de sector helpen om het maximale genetische potentieel uit elke vogel, koppel en boerderij te halen. Maar met alleen gegevens kun je de dagelijkse werkzaamheden niet uitvoeren. Daar heb je (geschoolde) arbeidskrachten voor nodig. Dit is ook in de pluimveesector een uitdaging. De kosten en beschikbaarheid van (geschoolde) arbeidskrachten worden een steeds grotere uitdaging. Dus, hoe kunnen nieuwe data gestuurde technologieën helpen?

Meggsius precisie bij een pluimveebedrijf
Meggsius-Select-(1)

Meggsius Select, eiersortering op basis van machinevisie

Eiersortering gebeurt meestal middels visuele inspectie door het personeel die bij de band staat. Deze subjectieve manier van eiersortering is zeer arbeidsintensief, duur en riskant. Meggsius Select doet hetzelfde werk, maar dan op een objectieve en consistente manier. Meggsius Select is een machine die bestaat uit meerdere camera’s en een sorteereenheid. De objectieve manier van sortering wordt gegarandeerd door het, op criteria gebaseerde, algoritme. De operator stelt de machine in volgens eigen vereisten en koppelleeftijd. De kwaliteitscontrole door Meggsius Select wordt bepaald door de eivorm- en grootte, verschillende soorten vuil en diverse gradaties van schaalbeschadiging. Van elk ei worden meerdere foto’s genomen, van alle kanten. Dit voorkomt dat afwijkingen op de eierschaal over het hoofd worden gezien. Indien gewenst, zijn alle systemen op afstand toegankelijk zodat updates eenvoudig uitgevoerd worden.

Free-Range-Awards-2023-Meggsius Select

Bekijk hoe de Meggsius Select werkt
Meggsius-Count-(3)

Meggsius Control & Count, een constante eierstroom creëren

De verschillende modules binnen de Meggsius familie kunnen onafhankelijk van elkaar functioneren. Het Control & Count systeem, dat zorgt voor een constante eierstroom in het eierlokaal, is ideaal om als set te installeren. Meggsius Count is een camerasysteem dat de eieren telt voordat ze naar de centrale verzamelband gaan. Dit systeem werkt zelfs in donkere en stoffige stallen. De camera’s signaleren ook hoeveel eieren zich aan de linker- en rechterkant van de eierband bevinden. Het tellen gebeurt visueel, met infrarood licht. Het plaatsen van een camera op de eierband van het systeem, inclusief slimme/kennis gebaseerde software, voorkomt dat eieren twee à drie keer geteld worden voor en na stilstand. Daarnaast bevat het systeem camera’s bij de overgangen van de ene band naar de andere. Soepele overgangen zijn cruciaal voor de eierkwaliteit. Eventuele problemen met het overgangspunt kunnen aan het licht komen via een snelle en eenvoudige controle met behulp van Gregg Smart Eggs. Deze slimme eieren meten de impact (G-krachtniveaus) waarmee een ei te maken krijgt wanneer het door de verschillende machineonderdelen beweegt.

Het tweede deel, de Meggsius Control, bevat software om de eiertoevoer via verschillende banden te optimaliseren. Dit door automatisch de bandsnelheid aan te passen, wat resulteert in een efficiënt lopende eierverpakkingsoperatie. Hectische werkomgevingen met personeel dat de bandsnelheid aanpast, of de stal in rent om te kijken naar bandproblemen, zijn nu verleden tijd. Met de Meggsius Count & Control kan het aantal operators tot een minimum worden beperkt.

Zie de Meggsius Count & Control in werking
Meggsius-Detect-(2)

Meggsius Detect, stop de rommel van gebroken eieren

De Meggsius Detect – geplaatst tussen de dwarsband en eierpakker – detecteert lekkende eieren. Als de eiervloeistof in contact komt met de Meggsius Detect, stopt de band onmiddellijk. Een waarschuwingslampje gaat branden om aan te geven dat vloeistof is gedetecteerd. De operator kan het lekkende ei verwijderen, de Meggsius Detect schoonmaken met een doekje en de eierverzameling kan doorgaan. Dit voorkomt verdere vervuiling van de eierpakker en eieren. Hierdoor wordt kostbare tijd bespaard tijdens eierverzameling én worden eersteklas eieren verzameld.

Bekijk de Meggsius Detect in actie
Meggsius-5-1-b

Meggsius Connect, gegevensverzameling en analyse

Alle gegevens vanuit de Meggsius familie worden gepresenteerd in een dashboard. Hiermee kun je sturen op de dagelijkse bedrijfsmatige inzichten. Hoe meer gegevens de machines leren interpreteren, hoe beter ze in staat zijn om te ondersteunen bij dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast kunnen ze ook problemen opsporen, bijvoorbeeld: een verstopping in het nest of de eierband, binnenklimaatproblemen en signalen over een mogelijke ziekte in het koppel. Gegevens hebben alleen waarde als de inzichten helpen om de bedrijfsvoering te optimaliseren, de opbrengst te verbeteren en tegelijkertijd de beste kwaliteit eieren te leveren. De Meggsius kan dat doen, of je nu actief bent in de keten van broedeieren of consumptie-eieren.

Meggsius-5-1-B-1

Data

In de wereld van vandaag zien we een toenemende afhankelijkheid van data. Data zijn méér dan alleen informatie over de dagelijkse productie, de voeding- en wateropname, de klimaatomstandigheden, enzovoorts. Zij zullen de pluimveehouders begeleiden bij hun management en hen in staat stellen over te schakelen van reactief naar proactief én zelfs voorspellend. 

Lees het interview

"Met Meggsius zet ik de volgende stap in slimme pluimveehouderij"

202004-jos-nelissen-meggsius-small
Jos Nelissen

Eigenaar legkippenbedrijf

Bas-van-de-Langenberg

'Van data met liefde'

"Iedereen moet beseffen hoe belangrijk data en databeheer zijn. We moeten accepteren dat we niet alleen mechanisch en elektrisch moeten innoveren, maar ook op het gebied van software."

"We verzamelen data uit verschillende bronnen en bundelen die voor de boer in een dashboard. We gebruiken data van onze eigen systemen en machines, maar ook van klimaatcomputers van derden. We kunnen de boer op afstand helpen bij problemen, in de toekomst kunnen we zelfs problemen voorspellen en voorkomen. Straks heb je een app die de boer helpt bij het managen van zijn stal, problemen en oorzaken kunnen sneller worden aangepakt. Want je kunt gericht zoeken."

Lees het interview met onze IT-collega Bas van de Langenberg

Verbind de "Egg Way"


Ons track-record van revolutionaire innovaties zoals volières (leghennen), Veranda (moederdieren) of on-farm hatching systemen (vleeskuikens) heeft ons geleerd dat we in staat zijn om verder te gaan dan de standaard. Gaandeweg hebben we veel kennis en ervaring opgedaan, die we verankeren in onze nieuwe technologische innovaties. Dit resulteert in de beste koppelinzichten en analyses op elk moment en ieder individueel dier. Deze zijn te bekijken op de smartphone van de boer.

De huidige sector is zeer divers in termen van bedrijfsgrootte, variërend van kleine particuliere boeren -met gemiddelde koppelgroottes- tot grote integraties met miljoenen dieren. Met onze nieuwe innovaties willen we ieder bedrijf verbeteren en alle klanten in staat stellen om een topprestatie te leveren. Het versterkt onze positie als waardevolle strategische partner voor onze klanten.

Egg-Way

 

Laten we het over je uitdaging hebben