drób

Wolny zasięg: "Chodzenie do stodoły każdego dnia z przyjemnością"

Wraz z Inge (43), Gerjan Pol (45) prowadzi fermę drobiu z 53.000 kur z chowu na wolnym wybiegu. Inge zajmuje się administracją i codziennie rano kręci jajkami....